Revision of Promotional Rates for PIBB Term Deposit-i Campaign and PB eTerm Deposit-i Campaign via FPX

08 April 2024
Please be informed that the promotional profit rates for the following Campaigns will be revised with effect from 8 April 2024:

 

 • PIBB 15-Month and 18-Month Term Deposit-i Campaign
 • Click here for the Terms & Conditions in English.
 • PB eTerm Deposit-i 15-Month and 18-Month Campaign via FPX
 • Click here for the Terms & Conditions in English.
 • PIBB 7-Month and 13-Month Term Deposit-i Campaign
 • Click here for the Terms & Conditions in English.
 • PIBB Term Deposit-i Plus Campaign
 • Click here for the Terms & Conditions in English.
 • PIBB eTerm Deposit-i Plus Campaign via FPX
 • Click here for the Terms & Conditions in English.
 • PIBB 24-Month Term Deposit-i Campaign

 • Click here for the Terms & Conditions in English.
 • PB eTerm Deposit-i 24-Month Campaign via FPX
 • Click here for the Terms & Conditions in English.

Semakan Semula Kadar Promosi untuk Kempen PIBB Deposit Bertempoh-i dan Kempen e-Deposit Bertempoh-i melalui FPX

Dimaklumkan bahawa kadar keuntungan promosi untuk Kempen yang berikut akan disemak semula bermula pada 8 April 2024:

 

 • Kempen PIBB Deposit Bertempoh-i Selama 15 Bulan dan 18 Bulan
 • Klik di sini untuk Terma dan Syarat dalam Bahasa Malaysia.
 • Kempen PB e-Deposit Bertempoh-i Selama 15 Bulan dan 18 Bulan melalui FPX
 • Klik di sini untuk Terma dan Syarat dalam Bahasa Malaysia.
 • Kempen PIBB Deposit Bertempoh-i Selama 7 Bulan dan 13 Bulan
 • Klik di sini untuk Terma dan Syarat dalam Bahasa Malaysia.
 • Kempen PIBB Deposit Bertempoh-i Plus

 • Klik di sini untuk Terma dan Syarat dalam Bahasa Malaysia.
 • Kempen PB e-Deposit Bertempoh-i Plus melalui FPX

 • Klik di sini untuk Terma dan Syarat dalam Bahasa Malaysia.
 • Kempen PIBB Deposit Bertempoh-i Selama 24 Bulan
 • Klik di sini untuk Terma dan Syarat dalam Bahasa Malaysia.
 • Kempen PB e-Deposit Bertempoh-i Selama 24 Bulan melalui FPX
 • Klik di sini untuk Terma dan Syarat dalam Bahasa Malaysia.